Exercises – УВОД В ПРОГРАМИРАНЕТО – УПРАЖНЕНИЕ №6 Solved

$ 24.99
Category:

Description

ЗА КАКВО ЩЕ СИ ГОВОРИМ ДНЕС?
 Двумерни масиви
КАКВО Е ДВУМЕРЕН МАСИВ?
 На практика това е масив от масиви
 Можем да си го представяме като матрица
ПРИМЕР 1
Програма, която въвежда елементите на матрица А5х6 и ги извежда на конзолата.
ЗАДАЧА 1
Да се напише програма, която събира матриците Аnxm и Bnxm (1 <= n <= 20, 1 <= m <= 30).
ЗАДАЧА 2
 Да се напише програма, която намира сумата на елементите на квадратна матрица Аnxn (1 <= n <= 20), които се намират:
 по главния диагонал;
 над главния диагонал.
ЗАДАЧА 3
Да се напише програма, която линеаризира дадена матрица Аnxm, т.е. я представя в едномерен масив ред след ред.
ЗАДАЧА 4
Дадена е реална правоъгълна матрица А с размерност n x m ( l <= n <=10, 1 <= m <= 20). Да се напише програма, която изтрива k-тия стълб на А (0 <= к < m).
ЗАДАЧА 5
Да се напише програма, която обхожда матрица Аnxn спираловидно и извежда елементите й в този ред.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Exercises – УВОД В ПРОГРАМИРАНЕТО – УПРАЖНЕНИЕ №6 Solved”

Your email address will not be published. Required fields are marked *