Exercises – УВОД В ПРОГРАМИРАНЕТО – УПРАЖНЕНИЕ №9 Solved

$ 29.99
Category:

Description

ЗА КАКВО ЩЕ СИ ГОВОРИМ ДНЕС?
 Символни низове
КАКВО Е СИМВОЛЕН НИЗ И КАК ГО ПРЕДСТАВЯМЕ В С++?
 Редица от краен брой символи, заградена в кавички
 Масив от символи (char), в който след последния символ в низа е записан т.нар. терминиращ символ ’’
char str[] = “FMI”;
‘F’ ‘M’ ‘I’ ‘’
КАКВО Е ASCII ТАБЛИЦАТА?
http://www.asciitable.com/
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИМ ЗА СИМВОЛНИТЕ НИЗОВЕ?
 Винаги завършват с терминиращ символ, т.е. масив от тип char с размер size може да съдържа низ с максимална дължина (size – 1).
 Реално това са масиви => не можем да ги сравняваме с оператора „==“ или да ги копираме с оператора „=“.
 Можем да въвеждаме и извеждаме символни низове директно чрез cin и cout. Въвеждането със cin обаче се терминира при въвеждане на whitespace символ => в такъв случай ползваме cin.getline().
ЗАДАЧА 1
Да се напише функция, която намира дължината на даден символен низ.
УКАЗАТЕЛИ И НИЗОВЕ
Връзката е като при едномерните масиви; Обхождане на низ с помощта на указатели:
char str[] = “Hello!”; char* pstr = str; while (*pstr) {
cout << *pstr; pstr++;
}
ЗАДАЧА 2
 Да се напише функция, която сравнява лексикографски два низа, като връща:
 0, ако двата низа са равни;
 цяло отрицателно число, ако първият низ е по-малък от втория;
 цяло положително число, ако първият низ е по-голям от втория.
ЗАДАЧА 3
Да се напише функция, която копира съдържанието на даден низ в друг.
ЗАДАЧА 4
Да се напише функция, която намира най-често срещания символ в даден низ с максимална дължина 100 и състоящ се само от малки латински букви.
ЗАДАЧА 5
Да се напише функция, която преобразува всички малки букви в даден символен низ в главни.
ЗАДАЧА 6
Да се напише функция, която проверява дали подаден като параметър низ е палиндром.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Exercises – УВОД В ПРОГРАМИРАНЕТО – УПРАЖНЕНИЕ №9 Solved”

Your email address will not be published. Required fields are marked *