Exercises – Solved

$ 24.99
Category:

Description

Додаток 1
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 1 з дисципліни
«Основи програмування – 2. Модульне програмування»

«Текстові файли»
Варіант 4

Виконав студент Бутов Даниіл Романович
(шифр, прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірив Вечерковська Анастасія Сергіївна
( прізвище, ім’я, по батькові)

Лабораторна робота 1
Файли данних
Мета – вивчити особливості створення і обробки файлів данних.
Варіант 4

Особливості завдання.
Нам потрібно обробити заданий текст ( вводиться користувачем ), потім його записати у новий текстовий файл. Вхідний файл буде мати назву “input.txt”, вихідний – “output.txt”.
Залежно від того, який розмір нашого контенту для файла буде, нам потрібно зберігати наш текст в деякій структурі, в нашому випадку ми будемо зберігати у векторі. Генерування вектора ми будемо робити окремо, записувати текст у файл ми будемо порядково в спеціальній функції. Надалі вся обробка тексту буде в векторі по-рядково. Функція для створення нового тексту розділена на 3: Основна (Виклик двух інших функцій та іттерація по вектору, формування нового тексту та додавання інформації щодо видалених символів), Видалення односимвольних слів, Видалення роздільників, що повторюються підряд.
Останнім кроком стане запис по-рядково нового тексту до вихідного файлу та виведення його в консоль.
Программа.
Python
main.py

modules.py

С++
main.cpp

functions.h

functions.cpp

Висновок.
Ми вивчили особливості створення і обробки файлів данних. Склали програму, яка змінює вхідний текст та записує його в інший. Навчилися опрацьовувати великий массив тексту та використовувати файли через методи їх обробки. Визначили декі особливості для роботи з тексом.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Exercises – Solved”

Your email address will not be published. Required fields are marked *