Exercises – Solved

$ 24.99
Category:

Description

Додаток 1
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 2 з дисципліни
«Основи програмування – 2. Модульне програмування»

«Класи та об’єкти» Варіант 4

Виконав студент Бутов Даниіл Романович
(шифр, прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірив Вечерковська Анастасія Сергіївна
( прізвище, ім’я, по батькові)

Лабораторна робота 2
Класи та об’єкти
Мета – вивчити механізми створення і використання класів та об’єктів.
Варіант 4

Особливості завдання.
Першим кроком було створення класу, який має назву “Three Dimensional Vector” , який отримує конструктором 3 змінних: значення x, y, z. Значення довжини буде знаходити метод set_length() який встроєний до конструктора. Значення length, x ,y z є приватними у нашому класі, користувач може використати лише get_values() – для повернення string у вигляді інформації про значення стартових значень та get_length() – для повернення значення length.
Наступним кроком стане стоверення функцій для формування нашого масиву з об’єктами класу та його обробки. Функції розділені на -> 1. Стоврення масиву; 2.
Виведення масиву; 3. Створення масиву з довжин векторів на основі першого масиву; 4.
Пошук найбільного за довжиною вектора.
Для зберігання об’єктів у формі масиву ми використовуємо динамічну структуру – вектор.

Программа.

С++
main.cpp

classes.hpp

classes.cpp

functions.cpp

Висновок.
Я вивчив механізми створення і використання класів та об’єктів. Зрозумів основні принципи формування класу та його особивостей. На практиці зрозумів принципи абстракції та інкапсуляціх при створенні класу, де були виділені деякий значення та методи. Створив програму у якій використовується клас для формування об’єкту за основою тривімірного вектора.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Exercises – Solved”

Your email address will not be published. Required fields are marked *